Εταίροι

ΑΣΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οργάνωση Παραγωγών (Α.Σ.Ο.Π.) Βελβεντού ΔΗΜΗΤΡΑ, βρίσκεται στο Βελβεντό σε ιδιόκτητο χώρο έκτασης 15.000τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 3.500 τ.μ.. Mε περισσότερους από 170 παραγωγούς-μέλη, ακολουθεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας, συγκομιδής, τυποποίησης και διακίνησης φρέσκων φρούτων, χαράζει την δική του μοναδική πορεία στον κλάδο, συνδυάζοντας αρμονικά την παράδοση, τη γεύση και την τεχνογνωσία.

Με απόλυτο σεβασμό προς τον καταναλωτή και το περιβάλλον, η ΔΗΜΗΤΡΑ Βελβεντού επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναμικό.
Όραμα και στόχος του Συνεταιρισμού αποτελεί η παραγωγή και η διάθεση φρέσκων φρούτων άριστης ποιότητας, μοναδικής γεύσης και μέγιστης ασφάλειας για τον καταναλωτή σε προσιτές τιμές.

Φιλοσοφία του Συνεταιρισμού αποτελεί ο διαρκής εκσυγχρονισμός στις μεθόδους παραγωγής, στην τεχνολογία παραγωγής, η οριοθέτηση διαρκώς υψηλότερων στόχων και η προσφορά στις αγορές προϊόντων άριστης ποιότητας.

Πληροφορίες: www.dimitracoop.gr

Ρόλος στην Επιχειρησιακή Ομάδα:
Συντονιστής Εταίρος

Τύπος εταίρου, στην Επιχειρησιακή Ομάδα:
Παραγωγικός Φορέας (Επιχείρηση)


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΙΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών συστημάτων Πληροφοριών ειδικεύεται στην παρακολούθηση και αξιολόγηση αγροτικών πόρων (χαρτογράφηση καλλιεργειών, εδαφολογική χαρτογράφηση, αγροτική χρήση νερού), στην παρακολούθηση των επιπτώσεων της αγροτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον (χαρτογράφηση της υποβάθμισης των υγροτόπων και της υδατικής βλάστησης, ποιοτική παρακολούθηση υδάτινων σωμάτων, ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης), και σε εφαρμογές γεωργίας ακριβείας.

Πληροφορίες:
http://labrsgis.web.auth.gr/el-gr

Ρόλος στην Επιχειρησιακή Ομάδα:
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Οργανισμός Έρευνας και Διάδοσης Γνώσης)


NEUROPUBLIC A.E.

H NEUROPUBLIC είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία πληροφορικής που ιδρύθηκε το 2003 και εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς του αγροτικού τομέα.

Αναπτύσσει τις τεχνολογικές συνιστώσες του καινοτόμου συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense, όπως το λογισμικό, τους τηλεμετρικούς αγρομετεωρολογικούς σταθμούς και τα υπολογιστικά συστήματα.

Με αιχμή του δόρατος το gaiasense, η NEUROPUBLIC στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα.

Πληροφορίες: www.neuropublic.gr

Ρόλος στην Επιχειρησιακή Ομάδα:
Εταιρεία Τεχνολογίας


ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 2001 και αποτελεί μία από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ευρύτερο αγροπεριβαλλοντικό τομέα.

Απευθύνεται, σε φορείς που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και διαχείρισης αγροτικού περιβάλλοντος.

Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό της εταιρίας, το οποίο απαρτίζεται από γεωπόνους φυτικής και ζωικής παραγωγής, γεωργοοικονομολόγους και κτηνιάτρους, είναι σε θέση να δώσει λύσεις, κατευθύνσεις και όραμα, σε οποιονδήποτε φορέα, επιχείρηση αλλά και μεμονωμένες γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Βασική αρχή της εταιρίας αποτελεί η ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, η δημιουργία προοπτικών και η επίτευξη στόχων που αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών της.

Με εφόδιο την εμπειρία άνω των 20 ετών στο χώρο, προσφέρει στην ελληνική επικράτεια, ολοκληρωμένες λύσεις κι υπηρεσίες, προσαρμοσμένες πάντα στις ανάγκες παραγωγών και επιχειρήσεων.

Πληροφορίες:
www.aeiforiki.gr

Ρόλος στην Επιχειρησιακή Ομάδα:
Επιχειρησιακό Μέλος